Alimentatie in 2019 met 2% omhoog door indexering

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt moet per 1 januari 2019 worden verhoogd met 2%. Dat geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Alimentatie ouderschapsplan of convenant

Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of dat partijen samen een alimentatiebedrag hebben afgesproken. Alle alimentatiebedragen moeten worden geïndexeerd. Van de indexering kunt u alleen samen afwijken, bijvoorbeeld in een convenant of een ouderschapsplan. Is er niet afgeweken, dan moeten de bedragen verplicht omhoog.

Alimentatie in verleden niet geïndexeerd

Wanneer het alimentatiebedrag in voorgaande jaren niet is verhoogd, dan kunt u alsnog de indexering vorderen. Dat kan tot 5 jaar terug.

Voorbeeld indexering

De indexering komt bovenop de vorige indexering. Een voorbeeld:
In 2017 heeft de rechtbank bepaald dat u € 300,- kinderalimentatie moet betalen aan uw ex-partner voor uw minderjarige zoon. Vanaf 1 januari 2018 moest dit bedrag worden verhoogd met de wettelijke indexering van dat jaar. In 2018 was het percentage 1,5%. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2018 € 300,- + (€ 300,- x 1,5 %) = € 304,50 aan kinderalimentatie voor uw zoon moest betalen. Per 1 januari 2019 moet u € 304,50 + (€ 304,50 x 2 %) = € 310,59 betalen.

Vragen over indexering of wijziging van alimentatie

Hebt u vragen over de indexering of wilt u de alimentatie vaststellen of wijzigen, neem dan gerust even contact op met onze specialisten. (038-773 90 60 of info@hetfamilierechtkantoor.nl)