De uiterste wil

In een uiterste wil kan iemand bepalen wat er moet gebeuren met zijn vermogen na zijn overlijden. Dat kan op twee manieren; door middel van een testament en/of door een zogenaamd codicil. Maar let op: met deze twee vormen kan niet hetzelfde worden geregeld en voor beide vormen gelden (andere) vormvereisten.

Testament en geldigheid

In een testament kunnen zeer veel verschillende bepalingen worden opgenomen over de wijze van afwikkeling van een nalatenschap. Een testament kan in principe alleen worden opgesteld door een notaris, door middel van een notariële akte. Een vormvereiste is verder dat de akte is ondertekend en gepasseerd. Hoewel vormvereisten niet erg tot de verbeelding spreken, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 19 juli 2017 (Klik hier voor de uitspraak) hoe belangrijk het is dat eraan is voldaan. In die zaak had de notaris een concept-testament aan de erflater toegezonden, maar de erflater overleed voordat het testament kon worden getekend en gepasseerd. De rechtbank oordeelde dat niet was voldaan aan de vormvereisten waardoor het concept-testament niet geldig was.

Codicil en geldigheid

Een codicil is een door de erflater met de hand geschreven uiterste wil. Voor het opstellen ervan is dan ook geen notaris of andere deskundige nodig. In een codicil kan de erflater echter in principe alleen bepalen aan wie kleding, lijfstoebehoren en bepaalde sierraden toekomt en ook aan wie bepaalde zaken uit de inboedel en bepaalde boeken wordt nagelaten. Los daarvan kan de erflater in een codicil nog opnemen dat die goederen buiten een huwelijksgemeenschap vallen. Belangrijk is dat het stuk door de erflater niet alleen met de hand geschreven moet zijn, maar ook dat het ondertekend is door de erflater en dat er een datum op staat. Juist omdat het een handgeschreven stuk betreft, kan dat in de praktijk tot problemen leiden; vinden de nabestaanden een dergelijk codicil wel? En als degene die het codicil vindt de inhoud daarvan niet aanstaat, zou dat ertoe kunnen leiden dat het codicil “per ongeluk” verdwijnt.

Meer informatie/vragen

Indien u in verband met een geschil bij de afwikkeling van een nalatenschap rechtsbijstand/advies nodig heeft of vragen heeft over de afwikkeling van een testament of over het codicil, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op per e-mail (info@hetfamilierechtkantoor.nl), per telefoon (038- 773 90 60) of via het contactformulier op onze website.