Einde partneralimentatie bij samenwonen?

Als degene die partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen, eindigt zijn of haar recht op partneralimentatie direct. Dat geldt ook als hij of zij gaat samenwonen, maar alleen als dat samenwonen gelijk te stellen is met een huwelijk. In de wet wordt dat ‘samenleven als waren zij gehuwd’ genoemd.

Wanneer woont iemand samen alsof hij of zij gehuwd is?

Over het algemeen nemen rechters niet snel aan dat iemand is gaan samenwonen alsof hij of zij gehuwd is. De reden daarvoor is het vergaande en ingrijpende gevolg. Het recht op partneralimentatie eindigt namelijk definitief. In elk geval moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Vereist is:

  • een affectieve relatie van duurzame aard;
  • wederzijdse verzorging van de partners;
  • samenwoning;
  • het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Hoe bewijs je dat iemand samenwoont?

Degene die de alimentatie betaalt is vaak ook degene die stelt dat er sprake is van samenwonen. Hij of zij moet de samenwoning bewijzen. Dat is vaak lastig, omdat het gaat om een bewijs over omstandigheden in het privéleven van de ex-partner. In sommige gevallen schakelt de alimentatieplichtige zelfs een recherchebureau in om voldoende bewijs te kunnen leveren. Maar ook dan kan de rechter het verzoek van de alimentatieplichtige nog afwijzen. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 14 maart 2017.

Samenwonen bewijzen met facebookberichten

Recent heeft Gerechtshof Den Haag anders geoordeeld. In deze uitspraak oordeelt het hof wel dat er sprake is van samenwoning die het beëindigen van de alimentatieplicht rechtvaardigt. De man voert aan dat zijn ex-vrouw is gaan samenwonen en hij onderbouwt dat met facebookberichten van haar en haar nieuwe partner. Uit die berichten zou blijken dat de vrouw haar nieuwe partner heeft verzorgd ‘als een verpleegster’ toen hij ziek thuis was. Ook volgt eruit dat zij samen de zorg dragen voor het stiefkleinkind én het hondje van de nieuwe partner en dat zij samen een bank hadden gekocht. Het hof volgt de man in zijn stellingen, en oordeelt dat de vrouw samenwoont alsof zij gehuwd is. Daardoor eindigt de alimentatieverplichting van de man en hoeft hij zijn ex-vrouw niets meer te betalen. Interessant aan deze uitspraak is dat de facebookberichten van de vrouw en haar partner een belangrijke rol spelen in het oordeel van het hof.

Andere afspraken bij echtscheiding

Als je bij een echtscheiding wilt afwijken van deze regels over partneralimentatie, dan is dat mogelijk. Afspraken daarover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant.

Heeft u vragen over samenwonen en partneralimentatie? Of andere vragen over partneralimentatie? Voor advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen!

038 773 90 60 of info@hetfamilierechtkantoor.nl