Erkenning kind: wees er op tijd bij!

Als een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, dan moet de moeder toestemming geven aan de vader om het kind te erkennen. Door erkenning van het kind wordt de biologische vader dan de juridische vader. Wat in de praktijk wel gebeurt, is dat de moeder niet wil dat de biologische vader het kind erkent (bijvoorbeeld omdat partijen zijn gescheiden) en daarom toestemming geeft aan een ander (zoals haar nieuwe partner) om het kind te erkennen. Indien de biologische vader dat wil voorkomen, dan is het van belang dat hij tijdig actie onderneemt.

Voorwaardelijke toestemming

Uitgangspunt is dat een moeder slechts voorwaardelijk toestemming kan geven voor de erkenning van een kind door een ander, indien de biologische vader al een verzoek tot vervangende toestemming bij de rechtbank heeft ingediend. Dit betekent dat de erkenning door de ander pas werkt als er geen vervangende rechterlijke toestemming wordt gegeven. De Hoge Raad heeft daarnaast in een uitspraak in 2015 en recentelijk in 2016 bepaald dat de toestemming van de moeder ook voorwaardelijk is wanneer de biologische vader via zijn advocaat aan de moeder kenbaar heeft gemaakt (per brief) dat hij vervangende toestemming zal gaan vragen als de moeder niet instemt met de erkenning. Daarbij is echter wel belangrijk dat vervolgens binnen drie maanden na de dag waarop de brief van de advocaat aan de moeder is verzonden, daadwerkelijk vervangende toestemming bij de rechtbank hebben verzocht.

Wacht niet te lang!

Kortom: indien een moeder geen toestemming geeft aan de biologische vader om zijn kind te erkennen, dan is het zaak spoedig te handelen. Dit om te voorkomen dat de moeder toestemming geeft aan een ander om het kind te erkennen.