Indexering alimentatie 2017

Ieder jaar wordt rond november de indexering van alimentatiebedragen vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie (Link). Dit jaar is de indexering voor 2017 vastgesteld op 2,1 %. Dat betekent dat vastgestelde kinderalimentatie en partneralimentatie op basis van de wet per 1 januari 2017 verhoogd wordt met 2,1 %.

Achterstand

Met enige regelmaat treffen wij in de praktijk aan dat de vastgestelde alimentatie niet is geïndexeerd, bijvoorbeeld op het moment dat de vastgestelde alimentatie moet worden herzien. Het verschil tussen de betaalde alimentatie en de verschuldigde, geïndexeerde alimentatie kan dan alsnog worden geïnd. Dit tenzij er sprake is van verjaring of indien er van de wet afwijkende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de indexering. Indien u dit wilt laten controleren of indien u hierover vragen heeft, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op.