Indexering alimentatie 2018 is 1,5%

Elk jaar moeten zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie worden geïndexeerd. Per 1 januari 2018 moeten de alimentatiebedragen met 1,5% worden verhoogd.

Alimentatie convenant / ouderschapsplan

De indexering geldt voor de alimentatiebedragen die door de rechtbank zijn vastgesteld maar ook voor de alimentatiebedragen die partijen onderling hebben afgesproken. Van de indexering kan alleen worden afgeweken als de alimentatiebetaler en de alimentatieontvanger dat samen afspreken, bijvoorbeeld in een convenant of een ouderschapsplan

Alimentatie niet geïndexeerd in voorgaande jaren

Wanneer in het verleden de alimentatie niet is geïndexeerd, zonder dat partijen dat hadden afgesproken, kan de alimentatieontvanger de indexering over de afgelopen alsnog vorderen, tot maximaal vijf jaar terug.

Rekenvoorbeeld indexering alimentatie

In 2016 heeft de rechtbank bepaald dat u € 300,- kinderalimentatie moet betalen aan uw ex-partner voor uw minderjarige dochter. Vanaf 1 januari 2017 moest dit bedrag worden verhoogd met de wettelijke indexering van dat jaar. In 2017 was het percentage 2,1%. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2017 € 300,- + (€ 300,- x 2,1 %) = € 306,30 aan kinderalimentatie voor uw dochter moest betalen. Per 1 januari 2018 moet u € 306,30 + (€ 306,30 x 1,5 %) = € 310,89 betalen.

Vragen over indexering of wijziging alimentatie

Als u vragen hebt over de wettelijke indexering of als u achterstallige alimentatie wilt incasseren of het alimentatiebedrag wilt laten wijzigen of vaststellen, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.