Kan ik mijn ex verplichten mijn kind te laten vaccineren?

De meeste ouders willen dat hun kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wat als je ex dat niet wil?  Kun je daar dan iets tegen doen? Ja, je kunt hiervoor vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Deze kwestie speelde ook afgelopen zomer (augustus 2018) bij de rechtbank van Amsterdam. De ouders hadden een relatie gehad en uit deze relatie was in 2017 een dochter geboren. Moeder wilde het kind niet laten meedoen aan het vaccinatieprogramma. Zij stelde daartoe dat borstvoeding het kind beter zou beschermen dan vaccinaties. Ook zou het vaccinatieprogramma juist risico’s meebrengen voor het kind, zou er geen dwingende noodzaak zijn een baby te laten vaccineren, zou het kind in de gelegenheid moeten worden gesteld haar eigen immuunsysteem ongestoord te laten ontwikkelen, en zouden van veel vaccins de nadelige gevolgen nog niet goed onderzocht zijn. De vader heeft daar uitgebreid verweer tegen gevoerd.

De rechter oordeelde dat het Rijksvaccinatieprogramma is bedoeld om jonge kinderen te beschermen tegen schadelijke ziekten. Het overheidsbeleid wordt breed gedragen en door het overgrote deel van de bevolking gesteund. Het is bekend dat er bijwerkingen kunnen ontstaan, maar er is niet gebleken dat het kind meer risico zou lopen dan een ander kind. Door een verplichte deelname is er ook geen sprake van een schending van de grondwet, het Internationale Verdrag van het Kind of het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechtbank oordeelt het meedoen aan het vaccinatieprogramma in het belang van het kind en geeft de man vervangende toestemming om het kind te laten deelnemen aan het vaccinatieprogramma.

Ouders oneens over belangrijke beslissingen

In deze zaak werd vervangende toestemming gevraagd en gegeven voor het deelnemen aan het vaccinatieprogramma.

Vervangende toestemming kan op tal van onderwerpen worden gevraagd aan de rechter. Wanneer de ouders beide het gezag hebben, en samen geen overeenstemming kunnen krijgen over een gezagsbeslissing, dan kunnen zij (of een van hen) het geschil voorleggen aan de rechter. Dit kan door middel van een 1:253a procedure.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Vervangende toestemming tot verhuizing

Vervangende toestemming tot een medische behandeling

Vervangende toestemming voor een inschrijving voor een school

Vervangende toestemming voor een reis naar het buitenland

Vervangende toestemming tot… enz.

Hebt geschil met uw ex over te nemen gezagsbeslissing en komt u daar echt niet samen niet uit? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. mailto:info@hetfamilierechtkantoor.nl of bel met
038-773 90 60.