Nalatenschap aanvaarden?

Indien u erfgenaam bent geworden, is het belangrijk dat u beslist of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren; zuiver of beneficiair. Het is van belang dat u over de keuze nadenkt en tijdig een beslissing neemt, om te voorkomen dat u voor onverwachte en ongewenste situaties komt te staan.  

Zuivere aanvaarding

Zuivere aanvaarding van de erfenis betekent dat u de erfenis zonder voorbehoud aanvaardt. Risico daarbij is dat de kans bestaat dat de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen. In dat geval bent u ook (in privé) aansprakelijk voor de schulden die groter zijn dan de nalatenschap.

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding houdt in dat u de erfenis aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dat betekent dat er eerst wordt geïnventariseerd welke schulden en baten tot de nalatenschap behoren. Een voordeel van de beneficiaire aanvaarding is dat u niet in privé aansprakelijk wordt voor schulden van de nalatenschap. De nalatenschap moet vervolgens afgewikkeld (vereffend) worden volgens bepaalde regels, waarbij de schuldeisers van de nalatenschap eerst uit de nalatenschap worden betaald. Indien daarna nog vermogen resteert, wordt dat onder de erfgenamen verdeeld.

Verwerping

Het verwerpen van een nalatenschap betekent dat u niets met de nalatenschap te maken wilt hebben. Belangrijk is dan wel dat indien u kinderen heeft, de kinderen vervolgens erfgenaam worden. Indien de kinderen minderjarig zijn, dan kan de erfenis niet ook zomaar namens de kinderen verworpen worden; daarvoor moet toestemming gevraagd worden van de kantonrechter.

Hoe keuze kenbaar maken?

U kunt uw keuze kenbaar maken door een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Indien u beneficiair wilt aanvaarden ofwel wilt verwerpen, is het belangrijk dat u de keuze (tijdig) kenbaar maakt. Voor zuivere aanvaarding is het niet noodzakelijk dat u daartoe een verklaring aflegt bij de griffie. Zuivere aanvaarding kan namelijk ook al blijken door het verrichten van bepaalde handelingen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u goederen van de nalatenschap aan uzelf toe-eigent. Soms is er daarom al sprake van zuivere aanvaarding, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was van de erfgenaam. Dat maakt dat het belangrijk is om goed over de keuze na te denken en tijdig een beslissing te nemen.

Meer informatie/vragen

Indien u vragen heeft over de afwikkeling van een nalatenschap of in verband met een geschil bij de afwikkeling van een nalatenschap rechtsbijstand nodig heeft, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op per e-mail (info@hetfamilierechtkantoor.nl), per telefoon (038- 773 90 60) of via het contactformulier op onze website.