Partneralimentatie: na vijf jaar stoppen met betalen?

Op dit moment bestaat na een echtscheiding twaalf jaar recht op partneralimentatie. De enige uitzondering in de wet geldt voor huwelijken waaruit geen kinderen zijn geboren en die korter duren dan vijf jaar. De rechter wijkt slechts in bijzondere gevallen van de twaalfjaarstermijn af (zie ook dit artikel).

Wetsvoorstel partneralimentatie – kortere duur

In 2015 is een wetsvoorstel gedaan om de regels over partneralimentatie te wijzigen. De belangrijkste verandering in het wetsvoorstel is het verkorten van de duur van partneralimentatie. De hoofdregel in het voorstel is dat het recht op partneralimentatie eindigt na vijf jaar. Dat is dus aanzienlijk korter dan nu.

Uitzonderingen op kortere termijn partneralimentatie

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen op de hoofdregel. Voor huwelijken die korter hebben geduurd dan tien jaar, geldt dat het recht op alimentatie niet langer is dan de helft van het huwelijk. Bij een huwelijk van acht jaar, eindigt het recht op alimentatie dan na vier jaar. De tweede uitzondering geldt bij een echtscheiding van ouders van jonge kinderen. Bij kinderen jonger dan twaalf jaar, geldt de ‘oude’ alimentatietermijn van twaalf jaar. Voor mensen rond de AOW-leeftijd met een huwelijk van meer dan vijftien jaar, is een derde uitzondering gemaakt. Dan kan een termijn gelden van tien jaar. Het nieuwe wetsvoorstel staat andere uitzonderingen op de hoofdregel toe in heel schrijnende situaties.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

De politieke discussie over partneralimentatie is nog volop gaande. Op 1 oktober 2018 is een derde wijziging in het wetsvoorstel doorgevoerd. De wijziging van de wet zou vanaf 1 januari 2020 moeten gelden. De nieuwe termijnen gelden in principe voor echtscheidingsverzoeken van ná die datum.

Vragen of advies over partneralimentatie

Heeft u vragen over uw eigen situatie? Voor advies over partneralimentatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen!

038 773 90 60 of info@hetfamilierechtkantoor.nl