Wijziging partneralimentatie: van 12 jaar naar 5 jaar

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel om de alimentatie van 12 jaar naar 5 jaar terug te brengen, aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Partneralimentatie korter: 5 jaar

Als ook de Eerste Kamer het wetvoorstel aanneemt, verandert (alleen) de duur van de alimentatie. De hoofdregel wordt dat de duur gelijk is aan de helft van de huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar. Daarop bestaan uitzonderingen voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Langdurige huwelijken: maximaal 10 jaar alimentatie

Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de minst verdienende partner binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, dan is de alimentatieduur gesteld op maximaal 10 jaar.
Hetzelfde geldt als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de minstverdienende partner is geboren op of voor 1 januari 1970. Ook dan geldt een termijn van maximaal 10 jaar.

Kleine kinderen: alimentatie maximaal 12 jaar

Wanneer de echtgenoten kinderen hebben jonger dan 12 jaar, dan duurt de alimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Afhankelijk van het geval, een maximale duur van 12 jaar dus. Bij samenloop van de omstandigheden, dus én een huwelijk langer dan 15 jaar én jonge kinderen, dan geldt de langste termijn.

Rechter mag afwijken: hardheidsclausule

De rechter kan in schrijnende gevallen afwijken van de regeling. De echtgenoot die wil dat de rechter afwijkt van de wet, zal dat wel goed moeten onderbouwen, want de rechter zal alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken. Een verzoek tot verlenging van de alimentatie duur moet uiterlijk worden ingediend binnen drie maanden na het eindigen van de alimentatie.

Ingangsdatum: 1 januari 2020
Als het voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan zal de wet ingaan per 1 januari 2020. De wet zal alleen gelden voor ´nieuwe gevallen´, dus mensen die uit elkaar gaan ná 1 januari 2020. Voor bestaande alimentatieverplichtingen blijft de huidige termijn van maximaal 12 jaar van toepassing.

Wat verandert er niet:
Met het wetsvoorstel wordt dus alleen de duur van de alimentatie aangepast. In eerste instantie was het de bedoeling om veel meer aan te passen maar die wijzigingen hebben geen stand gehouden. De grondslag en de rekenmethode blijven hetzelfde. Ook kun je nog steeds geen afspraken maken over alimentatie voor of tijdens het huwelijk en deze opnemen in huwelijkse voorwaarden. Die afspraken zijn nietig.

Vragen of advies over partneralimentatie

Heeft u vragen over uw eigen situatie? Voor advies over partneralimentatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen!
038 773 90 60 of info@hetfamilierechtkantoor.nl