Yvonne ten Kate

Advocaat familierecht
Yvonne ten Kate advocaat

“ Ik hou van winnen. Met creatieve oplossingen en een positieve insteek laat ik mijn cliënten graag zien welke ruimte er is. Ik vind het belangrijk dat iedereen begrijpt wat er gebeurt, dus ik probeer de juridische inhoud altijd zo overzichtelijk mogelijk te houden. Als goede familierechtadvocaat kun je een wereld van verschil maken. En bijvoorbeeld voorkomen dat een echtscheiding door de emoties uit de hand loopt. Ook bij jeugdrecht kan ik veel voor cliënten betekenen. Juist met grote organisaties als Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming is het extra belangrijk dat iemand hun belangen serieus behartigt.”

Yvonne heeft na haar studie op verschillende gebieden van het familie- en jeugdrecht ervaring opgedaan. Zij werkte onder meer als juridisch adviseur bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en als senior juridisch medewerker bij het Gerechtshof Amsterdam op de afdeling Familie- en Jeugdrecht.

Naast haar rechtenstudie heeft Yvonne ook pedagogiek en filosofie gestudeerd. Als advocaat familierecht kan zij de kennis uit de verschillende opleidingen goed combineren. Kennis van de ontwikkeling van kinderen, ook bij echtscheidingssituaties, is voor een advocaat gespecialiseerd in het familierecht van groot belang. Yvonne beschikt over die kennis en past dit toe in haar praktijk.

Yvonne behandelt naast echtscheidingen en alle zaken die daarmee samenhangen (alimentatie, verdelingszaken, omgang en gezag), ook (civiele) jeugdzaken, bijvoorbeeld zaken op het gebied van een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel.