Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

AKW

AKW is de afkorting Algemene Kinderbijslagwet. In de volksmond ook wel vaak kortweg de “kinderbijslag” genoemd. Deze volksverzekering bepaalt of een ouder  / ouders recht hebben op een uitkering om in de kosten van één of meerdere kinderen te voorzien. Bij de hoogte van deze uitkering wordt gekeken naar het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de mate waarin reeds in de kosten van de kinderen wordt voorzien. Het is hierbij niet noodzakelijk dat het kind thuiswonend is.

Aanvullend zijn hier wel richtlijnen voor bijverdiensten aan gekoppeld.
Kinderen tot 16 jaar mogen een onbeperkt bedrag bijverdienen. Er zijn hiervoor geen beperkingen met betrekking tot de uitkering. Voor kinderen van 16 of 17 jaar is het toegestaan maximaal € 1266,- per kwartaal netto (richtlijn 2016) te verdienen. Komt het kind daarboven dan vervalt de bijslag voor de ouders.

Voor meer informatie kunt u op www.svb.nl kijken.