Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Partneralimentatie naar 5 jaar. Hoera?

Wetsvoorstel partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer

De kogel is door de kerk. Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor wijziging van partneralimentatie aangenomen, na een jarenlang wetgevingstraject. Daarmee is de wijziging van de wet definitief. In dit artikel kunt u lezen wat er gaat veranderen door de nieuwe wet. De belangrijkste verandering is de termijn voor partneralimentatie: die gaat van 12 naar 5 jaar …

Ex wil geld terug, maar krijgt het niet!

16-05-2019

Man en vrouw wonen samen. Ze zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap en ook geen samenlevingscontract. Tegenwoordig wonen veel mensen samen ‘in het wild’. Waar echtgenoten op sommige punten door de wet worden beschermd, genieten samenwoners weinig bescherming. Zo blijkt ook nu weer uit een belangrijke recente uitspraak van de Hoge Raad …

Schenking of erfenis bij echtscheiding, hoe zit het?

Meneer en mevrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mevrouw heeft een schenking ontvangen van haar ouders, een bedrag van € 30.000,-. Dit bedrag is geschonken met een uitsluitingsclausule. Dit betekent dat het bedrag niet in de gemeenschap van goederen is gevallen maar privévermogen is van mevrouw.

Opzettelijk verzwijgen van vermogen bij de verdeling

Wat gebeurt er als een echtgenoot iets achterhoudt bij de verdeling van vermogen? Als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen moet die gemeenschap bij echtscheiding worden verdeeld. Het is dan uiteraard de bedoeling dat die verdeling eerlijk gebeurt. Beide partijen moeten weten wat er aan vermogen is. Pas als daar goed overzicht van is, kan er tot verdeling worden overgegaan.

Kan ik mijn ex verplichten mijn kind te laten vaccineren?

De meeste ouders willen dat hun kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wat als je ex dat niet wil?  Kun je daar dan iets tegen doen? Ja, je kunt hiervoor vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Geen inkomen, wel vermogen. Partneralimentatie?

Alimentatieontvanger

Zou iemand die geen inkomen heeft, maar wel vermogen, wel partneralimentatie moeten ontvangen? Kan zij (of hij) niet ‘gewoon’ haar (of zijn) vermogen aanwenden voor eigen levensonderhoud? Met andere woorden: kan van de alimentatiegerechtigde, dus degene die alimentatie ontvangt, verlangd worden om in te teren op vermogen?

Wijziging partneralimentatie: van 12 jaar naar 5 jaar

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel om de alimentatie van 12 jaar naar 5 jaar terug te brengen, aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. …

Einde partneralimentatie bij samenwonen?

Als degene die partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen, eindigt zijn of haar recht op partneralimentatie direct. Dat geldt ook als hij of zij gaat samenwonen, maar alleen als dat samenwonen gelijk te stellen is met een huwelijk. In de wet wordt dat ‘samenleven als waren zij gehuwd’ genoemd. …

Alimentatie in 2019 met 2% omhoog door indexering

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt moet per 1 januari 2019 worden verhoogd met 2%. Dat geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Vrijdag 14 september 2018: Dag van de Scheiding

De Dag van de Scheiding valt dit jaar op 14 september 2018. Op deze dag wordt landelijk extra aandacht besteed aan scheidingen. Dit met als doel om het proces rondom scheidingen te verbeteren zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de ex-partners zelf, maar ook voor de kinderen. …