Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Wijziging partneralimentatie: van 12 jaar naar 5 jaar

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel om de alimentatie van 12 jaar naar 5 jaar terug te brengen, aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. …

Einde partneralimentatie bij samenwonen?

Als degene die partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen, eindigt zijn of haar recht op partneralimentatie direct. Dat geldt ook als hij of zij gaat samenwonen, maar alleen als dat samenwonen gelijk te stellen is met een huwelijk. In de wet wordt dat ‘samenleven als waren zij gehuwd’ genoemd. …

Alimentatie in 2019 met 2% omhoog door indexering

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt moet per 1 januari 2019 worden verhoogd met 2%. Dat geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Partneralimentatie: na vijf jaar stoppen met betalen?

Op dit moment bestaat na een echtscheiding twaalf jaar recht op partneralimentatie. De enige uitzondering in de wet geldt voor huwelijken waaruit geen kinderen zijn geboren en die korter duren dan vijf jaar. De rechter wijkt slechts in bijzondere gevallen van de twaalfjaarstermijn af (zie ook dit artikel). …

Vrijdag 14 september 2018: Dag van de Scheiding

De Dag van de Scheiding valt dit jaar op 14 september 2018. Op deze dag wordt landelijk extra aandacht besteed aan scheidingen. Dit met als doel om het proces rondom scheidingen te verbeteren zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de ex-partners zelf, maar ook voor de kinderen. …

Nalatenschap aanvaarden?

Indien u erfgenaam bent geworden, is het belangrijk dat u beslist of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren; zuiver of beneficiair. Het is van belang dat u over de keuze nadenkt en tijdig een beslissing neemt, om te voorkomen dat u voor onverwachte en ongewenste situaties komt te staan.   …

Indexering alimentatie 2018 is 1,5%

Elk jaar moeten zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie worden geïndexeerd. Per 1 januari 2018 moeten de alimentatiebedragen met 1,5% worden verhoogd. …

GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN VANAF 1 JANUARI 2018 AFGESCHAFT!

Dit jaar is er een nieuwe wet aangenomen waarmee de gemeenschap van goederen, zoals wij die kennen, vanaf 1 januari 2018 niet meer bestaat. Wat verandert er? …

De uiterste wil

In een uiterste wil kan iemand bepalen wat er moet gebeuren met zijn vermogen na zijn overlijden. Dat kan op twee manieren; door middel van een testament en/of door een zogenaamd codicil. Maar let op: met deze twee vormen kan niet hetzelfde worden geregeld en voor beide vormen gelden (andere) vormvereisten. …

Indexering alimentatie 2017

Ieder jaar wordt rond november de indexering van alimentatiebedragen vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie (Link). Dit jaar is de indexering voor 2017 vastgesteld op 2,1 %. Dat betekent dat vastgestelde kinderalimentatie en partneralimentatie op basis van de wet per 1 januari 2017 verhoogd wordt met 2,1 %. …