Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Schenking of erfenis bij echtscheiding, hoe zit het?

Meneer en mevrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mevrouw heeft een schenking ontvangen van haar ouders, een bedrag van € 30.000,-. Dit bedrag is geschonken met een uitsluitingsclausule. Dit betekent dat het bedrag niet in de gemeenschap van goederen is gevallen maar privévermogen is van mevrouw.

Opzettelijk verzwijgen van vermogen bij de verdeling

Wat gebeurt er als een echtgenoot iets achterhoudt bij de verdeling van vermogen? Als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen moet die gemeenschap bij echtscheiding worden verdeeld. Het is dan uiteraard de bedoeling dat die verdeling eerlijk gebeurt. Beide partijen moeten weten wat er aan vermogen is. Pas als daar goed overzicht van is, kan er tot verdeling worden overgegaan.

Kan ik mijn ex verplichten mijn kind te laten vaccineren?

De meeste ouders willen dat hun kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wat als je ex dat niet wil?  Kun je daar dan iets tegen doen? Ja, je kunt hiervoor vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Geen inkomen, wel vermogen. Partneralimentatie?

Alimentatieontvanger

Zou iemand die geen inkomen heeft, maar wel vermogen, wel partneralimentatie moeten ontvangen? Kan zij (of hij) niet ‘gewoon’ haar (of zijn) vermogen aanwenden voor eigen levensonderhoud? Met andere woorden: kan van de alimentatiegerechtigde, dus degene die alimentatie ontvangt, verlangd worden om in te teren op vermogen?

Wijziging partneralimentatie: van 12 jaar naar 5 jaar

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel om de alimentatie van 12 jaar naar 5 jaar terug te brengen, aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. …

Einde partneralimentatie bij samenwonen?

Als degene die partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen, eindigt zijn of haar recht op partneralimentatie direct. Dat geldt ook als hij of zij gaat samenwonen, maar alleen als dat samenwonen gelijk te stellen is met een huwelijk. In de wet wordt dat ‘samenleven als waren zij gehuwd’ genoemd. …

Alimentatie in 2019 met 2% omhoog door indexering

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt moet per 1 januari 2019 worden verhoogd met 2%. Dat geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Partneralimentatie: na vijf jaar stoppen met betalen?

Op dit moment bestaat na een echtscheiding twaalf jaar recht op partneralimentatie. De enige uitzondering in de wet geldt voor huwelijken waaruit geen kinderen zijn geboren en die korter duren dan vijf jaar. De rechter wijkt slechts in bijzondere gevallen van de twaalfjaarstermijn af (zie ook dit artikel). …

Vrijdag 14 september 2018: Dag van de Scheiding

De Dag van de Scheiding valt dit jaar op 14 september 2018. Op deze dag wordt landelijk extra aandacht besteed aan scheidingen. Dit met als doel om het proces rondom scheidingen te verbeteren zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de ex-partners zelf, maar ook voor de kinderen. …

Nalatenschap aanvaarden?

Indien u erfgenaam bent geworden, is het belangrijk dat u beslist of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren; zuiver of beneficiair. Het is van belang dat u over de keuze nadenkt en tijdig een beslissing neemt, om te voorkomen dat u voor onverwachte en ongewenste situaties komt te staan.   …