Josine Bruning advocaat

Jaarlijks worden alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, geïndexeerd. Betaalt of ontvangt u alimentatie, dan moet het bedrag vanaf 1 januari 2022 worden verhoogd met 1,9 procent.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt ieder jaar het indexeringspercentage vast. Het percentage volgt de loonstijging in dat jaar. De indexering geldt voor alle alimentatiebedragen, dus zowel voor alimentatie die een rechter heeft vastgelegd als voor alimentatie die in overleg is afgesproken. Alleen als ex-partners hebben afgesproken dat de indexering niet wordt toegepast, hoeft het alimentatiebedrag niet verhoogd te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van alimentatiebetalers en ontvangers om de indexering juist toe te passen. Als in het verleden om welke reden dan ook geen indexering is toegepast, dan kan dat met terugwerkende kracht alsnog. Als er hierdoor te weinig alimentatie is betaald, kan de ontvanger dit vorderen van de betaler. Dit kan tot vijf jaar terug.

Vragen?

Als u vragen hebt over de wettelijke indexering of achterstallige alimentatie wilt incasseren, neem dan contact op met één van onze specialisten. Dat kan natuurlijk ook als u alimentatie wilt laten vaststellen of het alimentatiebedrag wilt laten wijzigen.