Mediation

Als u er samen uit wilt komen

Wat doet een mediator?

Wanneer u samen in goed overleg de scheiding wilt regelen, dan kunt u in plaats van een advocaat ook een mediator inschakelen. Een scheidingsmediator is onpartijdig en begeleidt u bij alle emotionele en praktische stappen in het scheidingsproces. Deze hulp bij scheiding is ook zeer geschikt als er kinderen in het spel zijn. Alle afspraken worden door de mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant waarna het huwelijk wordt ontbonden. Scheidingsmediation heeft als voordeel dat de scheiding meestal harmonieuzer en sneller verloopt dan met een advocaat. En ook niet onbelangrijk: vaak scheelt het u in de kosten.

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Echtscheidingsmediation in Zwolle en Apeldoorn

Het Familierechtkantoor heeft veel kennis en ervaring op het gebied van echtscheidingsbemiddeling. Onze advocaat-mediators besteden zorg en aandacht aan de belangen van beide partners, zodat niemand ondergesneeuwd raakt. De bemiddelaar kan communicatie vlot trekken als er onenigheid dreigt en focust op zaken die voor beide partners echt van betekenis zijn, zoals het belang van de kinderen of de continuïteit van een eigen bedrijf.
Alle mediators van het Familierechtkantoor zijn tevens echtscheidingsadvocaten en adviseren u ook over de juridische kanten van uw scheiding. Daarnaast kunnen onze advocaat-mediators zelf het scheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. U heeft dus tijdens het hele traject één vertrouwd aanspreekpunt.

Zorgvuldige bemiddeling bij scheiding

Onze expertise op het gebied van scheidingsmediation gaat verder dan bemiddeling. We zijn ervaren in psychologische aspecten van een scheiding, communiceren in stressvolle situaties en rouwverwerking. Ook zijn wij opgeleid in de pedagogische begeleiding van kinderen in een echtscheidingssituatie.
Ons slagingspercentage bij mediation is groot. Zelfs wanneer er een wankele vertrouwensbasis is, helpen wij u doortastend door het echtscheidingsproces heen. Zodat u met een goed gevoel uw partnerrelatie kunt beëindigen en een nieuwe start kunt maken.

Ook over een eigen huis moeten afspraken gemaakt worden. Wilt u de woning overnemen of juist verkopen? Wij geven u duidelijkheid door de financiële consequenties op een rij te zetten.

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw overige vermogen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het met het opgebouwd pensioen? Heeft u een eigen bedrijf? We adviseren u over alle juridische, praktische en fiscale gevolgen en uw rechtspositie. Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw specifieke situatie? Mail of bel voor een persoonlijke afspraak met een van onze experts

Infographic mediation Zwolle en Apeldoorn

Daarom een advocaat-mediator:

  • Gedegen juridische kennis
  • Kan verzoekschrift bij rechtbank indienen
  • Kan complexe alimentatie berekenen
  • Overziet juridische consequenties
Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle