Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Mediation

Wanneer u kiest voor echtscheidingsbemiddeling (mediation) wordt een oplossing gezocht in maatwerk. Dit is belangrijk voor de emotionele en praktische kanten van een echtscheiding, zoals het invullen van het ouderschap, maar ook voor kwesties op financieel en zakelijk gebied.

Wij hebben als VFAS-scheidingsmediator veel ervaring in het leiden van gesprekken tussen (ex-)partners. Er wordt tijdens de mediation aandacht besteed aan de communicatie; er wordt gewaarborgd dat geen van beiden wordt ondergesneeuwd. Uiteindelijk wordt er een regeling getroffen waar u zich beiden in kunt vinden. En omdat wij naast mediator ook advocaat zijn, kunt u advies krijgen over de mogelijke uitkomst van een rechtszaak wanneer u er op een onderdeel samen niet uit zou komen.

Hoe verloopt mediation?

Tijdens doorgaans twee tot vijf gesprekken met de advocaat-bemiddelaar worden afspraken gemaakt over de juridische en praktische gevolgen van de scheiding. De advocaat- bemiddelaar geeft neutraal advies over wat de mogelijkheden zijn en wat rechten en plichten over en weer zijn. Mocht dit voor beiden prettig en nuttig zijn, dan kan ieders eigen accountant of financieel adviseur bij een gesprek aanwezig zijn. Ook kunnen zij op de achtergrond met u meedenken.

Tijdens het mediationtraject spreken wij regelmatig ook met kinderen. U maakt in het ouderschapsplan tenslotte afspraken die hen aangaan. Uit onderzoek is gebleken dat het voor kinderen erg belangrijk is om een stem te krijgen in het echtscheidingsproces van hun ouders. Het luisteren naar uw kind heeft op latere leeftijd een positief effect op zijn/haar sociaal en emotionele niveau.

U maakt per onderwerp afspraken, die door de advocaat worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarna zorgt de advocaat-mediator er voor dat het huwelijk wordt ontbonden. U hoeft daarvoor niet naar de Rechtbank.

Redenen om voor een mediatior te kiezen

Mediation heeft als voordeel dat de procedure meestal korter duurt en daarnaast vaak veel goedkoper is dan wanneer ieder een eigen advocaat heeft. U komt niet tegenover elkaar te staan, waardoor de kans op escalaties kleiner is. U vindt oplossingen waar niet eerder aan gedacht is, en die soms binnen een procedure bij de Rechtbank niet mogelijk zijn. Deze afspraken worden bovendien vaak beter nagekomen, dus zijn er minder toekomstige procedures. Zeker ook wanneer sprake is van een eigen onderneming, is maatwerk van groot belang. Door met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van de scheiding voor de onderneming, kunnen afspraken worden gemaakt waarbij het voortzetten van de onderneming niet in gevaar komt, maar die ook recht doen aan de rechten van de ander. Dit brengt een stuk zekerheid en rust, wat juist bij het voortzetten van een onderneming van groot belang is.

Onze werkwijze

Wij hebben ruime ervaring in echtscheidingsbemiddeling. Wij hebben een langdurige opleiding gevolgd waarin alle aspecten van mediation aan de orde zijn gekomen; niet alleen de gesprekstechnieken maar uiteraard ook de psychologische aspecten van scheiden, communiceren in stressvolle situaties en rouwverwerking. Ook zijn wij opgeleid in de (pedagogische) gevolgen van de scheiding voor uw kinderen en in gesprekken voeren met kinderen in een echtscheidingssituatie.

Ons slagingspercentage bij mediation is groot. Zelfs wanneer er bij aanvang tussen de ex-echtgenoten twijfel bestaat of er wel voldoende vertrouwen tussen hen bestaat om afspraken te maken. En ook wanneer zij bij binnenkomst niet meer in staat zijn om op een normale manier met elkaar te communiceren. Door de opbouw van het mediationtraject en door onze ruime positieve ervaring loodsen wij u samen door het echtscheidingsproces heen. Het doel is om de partnerrelatie op een correcte manier te beëindigen en de ouderrelatie opnieuw vorm te geven. Om op die manier – ieder voor zich – een goede start voor een mooie nieuwe toekomst te kunnen maken.

Onze-aanpak

 

Wilt u vrijblijvend met een van onze advocaat-mediators van gedachten wisselen? Bel of mail voor een afspraak op korte termijn. Neem contact op via 038 – 773 9060 of info@hetfamilierechtkantoor.nl

Josje Hana

Advocaat & Mediator