Wat doet een mediator?

De rol van de mediator is bemiddelen. Bij echtscheiding helpt de mediator de partijen bij het maken van afspraken over alle gevolgen van de scheiding. De mediator begeleid het proces en de communicatie. De scheidingsmediator verstrekt juridische en praktische informatie en licht de partijen in over hun rechten en plichten.