Familierecht

Persoonlijke en betrokken aanpak

Familierecht gaat over ons allemaal, van geboorte tot huwelijk en overlijden en van de naam die u draagt, tot de band met uw kinderen. Daarom vraagt het om een persoonlijke en betrokken aanpak van professionals die hun sporen hebben verdiend. Het Familierechtkantoor is specialist in personen- en familierecht in de meest ruime zin. Onze familierechtadvocaten hebben jarenlange ervaring met echtscheidingen, alimentatie, ouderschapsplan, maar ook op het gebied van adoptie, gezag, internationaal familierecht en afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Heeft u een familierechtadvocaat nodig? Wij nemen u graag zorgen uit handen en helpen met concrete oplossingen.

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Deskundig advies over personen-en familierecht

Ouderlijk gezag, wel of niet gezamenlijk?

Ouders hebben samen het ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens hun huwelijk zijn geboren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding en over het vermogen zolang het kind minderjarig is. Een scheiding verandert in principe niets aan het gezamenlijk gezag. Ook al is het na een scheiding moeilijk, voor kinderen is het belangrijk dat de ouders samen blijven beslissen over bijvoorbeeld inschrijving op een school of kinderdagverblijf, de aanvraag voor een paspoort en medische verzorging.
Als het niet lukt om gezamenlijk beslissingen te nemen, dan kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming voor het nemen van een beslissing. De rechter zal alle belangen afwegen en een beslissing nemen die in het belang is van het kind. De Raad voor Kinderbescherming adviseert hier regelmatig bij.

Eenhoofdig gezag

Bij een echtscheiding gaat het in eerste plaats om praktische en financiële afspraken maken. Als u minderjarige kinderen heeft, moet u samen een ouderschapsplan maken. Daarin staan alle afspraken over verblijf- en omgangsregelingen, maar ook praktische zaken als halen en brengen, schoolkeuzes, gezondheidszaken en eventuele toekomstige verhuizingen. Belangrijk onderdeel is de kinderalimentatie, wie betaalt wat voor de kinderen? En moet er partneralimentatie vastgesteld worden? Onze echtscheidingsadvocaten hebben veel ervaring met het adviseren en berekenen van alimentatie.

Soms lukt het langdurig niet gezamenlijk gezagsbeslissingen te nemen. Dan kunt u eenhoofdig gezag aanvragen. Een verzoek om eenhoofdig gezag wordt niet vaak toegewezen, maar soms kan het in het belang van de kinderen zijn dat u alleen het gezag krijgt. Bijvoorbeeld als het kind anders klem dreigt te raken tussen de ouders.
Het is ook mogelijk dat uw ex-partner alleen met het ouderlijk gezag belast is. Dat kan bijvoorbeeld als u niet getrouwd was toen het kind geboren werd. Voor het aanvragen van gezamenlijk gezag, heeft u toestemming van de andere ouder met gezag nodig. Als zij of hij die niet wil geven, is een procedure bij de rechtbank mogelijk. Ook in die situatie kunnen wij u adviseren over het indienen van een gezagsverzoek. In alle gevallen proberen we eerst in overleg met de andere ouder de gezagssituatie te regelen of in overleg een gezagsbeslissing voor elkaar te krijgen. Indien nodig starten we een procedure bij de rechtbank.

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw overige vermogen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het met het opgebouwd pensioen? Heeft u een eigen bedrijf? We adviseren u over alle juridische, praktische en fiscale gevolgen en uw rechtspositie. Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw specifieke situatie? Mail of bel voor een persoonlijke afspraak met een van onze experts

Wanneer is wijziging hoofdverblijfplaats relevant?

Nadat ouders uit elkaar gaan, moet worden afgesproken waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. De plek waar uw kind is ingeschreven, is zijn hoofdverblijfplaats. Vaak hangt de hoofdverblijfplaats af van degene bij wie het kind het meest verblijft. De hoofdverblijfplaats is niet alleen emotioneel van belang, het is ook relevant voor wie bijvoorbeeld kinderbijslag of toeslagen voor de kinderen ontvangt.
Woont uw kind bij uw ex-partner en wilt u dat hij of zij bij u komt wonen, dan kunt u om wijziging van de hoofdverblijfplaats vragen. De rechter zal altijd aansluiting zoeken bij de feitelijke situatie. Als uw kind ook daadwerkelijk het meest bij u verblijft, kan het indienen van een verzoek wijziging hoofdverblijfplaats een goed idee zijn.

Vervangende toestemming verhuizing aanvragen?

Als twee ouders samen het gezag hebben over kinderen, dan moeten zij samen beslissen waar de kinderen wonen. De ouder bij wie de kinderen woont, mag niet verhuizen zonder toestemming van de andere ouder. Soms kunnen lastige situaties ontstaan. Als het in onderling overleg niet lukt om afspraken te maken over een verhuizing, kunnen wij daarover adviseren.
Als u wilt verhuizen, maar uw partner geeft geen toestemming, dan kunt u bij de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming. De rechter toetst aan de hand van uw situatie of er wel of geen toestemming gegeven kan worden voor de verhuizing. Ook de mening van het kind zelf wordt meegewogen.
Ook omgekeerd: Als uw ex-partner wil verhuizen, maar u bent daartegen, dan kunnen wij u deskundig adviseren en bijstaan.

Veranderingen in de omgangsregeling

Na een scheiding hebben kinderen recht op goed contact met beide ouders. De omgangregeling na de scheiding wordt beschreven in het ouderschapsplan. Omgangsregelingen komen in alle soorten en maten voor, bijvoorbeeld een co-ouderschapsregeling, om de twee weken een weekend of iedere week op dezelfde dag of dagen. Het afspreken van een omgangsregeling kan lastig zijn als de voorkeuren sterk uiteenlopen. Als er een omgangsregeling is vastgelegd, kunnen veranderde omstandigheden een reden zijn om de omgangsregeling te wijzigen. Bijvoorbeeld als het kind naar een andere school of sport gaat. Lukt het u niet om in overleg een omgangsregeling vast te stellen? Het Familierechtkantoor helpt stroeve onderhandelingen vlot te trekken en oplossingen te vinden. Wij werken samen met andere deskundigen op dit gebied -zoals pedagogen en Jeugdzorg- en kunnen u doorverwijzen als dat nodig is.
Mocht overleg toch stranden dan kunt u in een juridische procedure om wijziging van de omgangsregeling verzoeken. De rechter neemt hierbij een beslissing die het meest in het belang van het kind is. De Raad voor de Kinderbescherming is bij een zitting over omgang altijd aanwezig.

Als het kind ouder is dan 12 jaar
Is het kind 12 jaar of ouder, dan vraagt de rechter zijn of haar mening over de omgangsregeling. Dit gebeurt in een apart gesprek, het kind is nooit zelf bij een zitting aanwezig.
Als er een omgangsregeling is vastgesteld, maar de andere ouder houdt zich hier niet aan, dan kunt u nakoming van de omgangregeling verzoeken. Bijvoorbeeld als de andere ouder het kind bij u weg houdt. De andere ouder kan dan worden verplicht zich wel aan de afgesproken regeling te houden. Wij kunnen u helpen dit met spoed bij de rechtbank aan te vragen.
Behalve ouders kunnen ook anderen recht hebben op omgang met een kind. Dat geldt voor iedereen die een sterke band heeft met het kind, bijvoorbeeld (ex-) pleegouders, grootouders, tante of oom of een ander familielid. Ook zij kunnen de rechter vragen om een omgangsregeling met het kind.

Erkenning van uw kind, hoe gaat dat?

Als u bent getrouwd of geregistreerd partners bent, wordt u automatisch beiden ouder van het kind dat tijdens uw huwelijk of partnerschap geboren wordt. Als u alleen samenwoont of alleen een relatie hebt, is dat niet het geval. Door uw kind te erkennen, ontstaat ook juridisch gezien een familieband. Het ouderschap wordt officieel. Ook heeft het erfrechtelijke consequenties.
Voor erkenning heeft u toestemming nodig van de andere ouder van het kind, vaak de moeder. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan moet deze ook toestemming geven.
Als die toestemming er is, kunt u de erkenning zelf regelen bij de gemeente. Het maakt dan niet uit of u biologisch vader bent of niet. Ook een stiefouder kan het kind erkennen. Erkenning kan niet als het kind al twee juridische ouders heeft.
Als er onenigheid is over de vraag of u uw kind mag erkennen, kunnen wij u adviseren over mogelijkheden. Wilt u het kind toch erkennen dan is een juridische procedure nodig. Bent u de biologische vader, dan zal de rechter in principe vervangende toestemming geven, waardoor u alsnog uw kind kunt erkennen. Na de erkenning is het juridisch vaderschap officieel geregeld. Als niet zeker is of u de biologische vader bent, kan een DNA-test nodig zijn om dat vast te stellen. Dat kunt u zelf doen, of in opdracht van de rechter.

Vaststelling ouderschap vragen

Als bekend is wie de biologische vader is van een kind, maar hij weigert het kind te erkennen, dan kan de moeder of het kind verzoeken om vaststelling van het vaderschap. Door vaststelling van het vaderschap worden kind en vader juridisch gezien familie van elkaar. Wij kunnen adviseren welke stappen u kunt ondernemen om vaststelling van ouderschap aan te vragen.
Als niet zeker is of iemand de biologische vader is, kan een DNA-test nodig zijn om dat vast te stellen.

Ontkenning ouderschap of vernietiging erkenning

Als door een huwelijk of erkenning iemand juridisch vader is geworden, kan vernietiging van erkenning worden aangevraagd. Het vaderschap wordt dan officieel beëindigd. Voorwaarde daarvoor is dat de vader niet de biologische vader is en dat de beëindiging van het vaderschap in het belang van het kind is. Het verzoek tot vernietiging kan worden ingediend door de moeder, de vader of het kind. Hiervoor gelden vaak strakke tijdslimieten. Zaak dus om op tijd te handelen. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.
Tegelijk met het verzoek om beëindiging van het vaderschap, wordt vaak verzocht om wijziging van de achternaam. Ook dit regelen wij voor u.

Specialist in internationaal familierecht

Door grote afstanden en mogelijke verschillen in cultuur en taal zijn internationale familierecht kwesties vaak complex. Ook zijn naast het Nederlandse recht vaak buitenlands recht, Europees recht of internationale verdragen van toepassing.
Onze familierechtadvocaten hebben ruime ervaring en kennis van echtscheidingen en familierechtelijke problemen met internationale aspecten. We zijn op de hoogte van de geldende verdragen en Europese verordeningen, in alle verschillende onderdelen van het familierecht. Wij kunnen u bijstaan in internationale echtscheidingen of bij het vaststellen van internationale alimentatie- of omgangsafspraken.
In internationale situaties kan het belangrijk zijn dat u alert bent op internationale kinderontvoering Als u gezag heeft over uw kind, mag niemand uw kind zonder toestemming meenemen naar het buitenland. Als dat wel gebeurt, is er sprake van internationale kinderontvoering. Vermoedt u internationale kinderontvoering, neem dan direct contact met ons op voor snel en deskundig advies.

Ouderlijk gezag, hoe werkt dat?

“We hadden al gauw een
vertrouwensband,
dat stelde gerust”

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek 2016