Curatele, bewind en mentorschap

Hoe werkt het?

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen om mensen te beschermen, die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of door dementie.

Curatele

Als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen, kan hij of zij onder curatele worden gesteld. Dan neemt een curator voortaan de beslissingen over het geld en de goederen van degene die onder curatele staat en over zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Wie onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dat wil zeggen dat hij zelf geen rechtshandelingen meer kan verrichten zoals bijvoorbeeld een lening afsluiten of een huis kopen. Dit kan dan alleen nog met de toestemming van de curator. Ondercuratelestellingen worden opgenomen in een openbaar curateleregister. Curatele kan niet naast een bewind of een mentorschap worden aangevraagd. Wel kan curatele worden omgezet in bewind of mentorschap.

Bewind

Als iemand zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen, kan hij onder bewind worden gesteld. Dan neemt een bewindvoerder voortaan de beslissingen over het geld en de goederen van degene die onder bewind staat, zoveel mogelijk in overleg met hem of haar. Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
Mentorschap
Bij mentorschap gaat het niet om het financiële gedeelte, maar juist om meer persoonlijke zaken. Voor personen die dementeren of een verstandelijke beperking hebben, kan een mentorschap nodig zijn. Medische beslissingen worden dan door de mentor genomen. Dit gaat zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Wie een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam. Bewind en mentorschap kunnen gelijktijdig worden ingesteld.

Advies van een advocaat

Een verzoek tot curatele, onderbewindstelling en instelling van mentorschap kan worden gedaan bij de kantonrechter. Dit kunt u zelf doen, maar wij kunnen ons voorstellen dat u zich graag laat adviseren. Onze specialisten kunnen u helpen bij de aanvraag. Ook als u problemen hebt met een huidige curator, bewindvoerder of mentor, helpen wij u graag.

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Accuraat, transparant,
kundig en creatief
in zoeken naar mogelijkheden

Bron: klanttevredenheidsonderzoek2019