Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen om mensen te beschermen, die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of door dementie.

Curatele
Als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen, kan hij onder curatele worden gesteld. Dan neemt een curator voortaan de beslissingen over het geld en de goederen van degene die onder curatele staat en over zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Wie onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dat wil zeggen dat hij zelf geen rechtshandelingen meer kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld een abonnement nemen, een lening afsluiten, of een huis kopen. Dit kan dan alleen nog met de toestemming van de curator.

Ondercuratelestellingen worden opgenomen in een openbaar curateleregister.

Bewind
Als iemand zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen, kan hij onder bewind worden gesteld. Dan neemt een bewindvoerder voortaan de beslissingen over het geld en de goederen van degene die onder bewind staat, zoveel mogelijk in overleg met hem of haar. Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Mentorschap
Als iemand zijn persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen, kan mentorschap worden ingesteld. Dan neemt de mentor voortaan de beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Als het goed is doet de mentor dit zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Wie een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Combinatie
Bewind en mentorschap kunnen gelijktijdig worden ingesteld. Curatele kan niet naast een bewind of een mentorschap worden aangevraagd. Wel kan curatele worden omgezet in bewind of mentorschap.

Advocaat
Over alle drie de maatregelen beslist een rechter. Ze kunnen ook weer door de rechter ongedaan worden gemaakt, als daarvoor aanleiding is.

Voor een verzoek tot ondercuratelestelling heeft u een advocaat nodig. Het verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank. Ook als iemand onder curatele staat en men wil die curatele door een bewind en/of mentorschap vervangen, moet dat verzoek bij de Rechtbank worden gedaan.

Een verzoek tot onderbewindstelling en een verzoek tot instelling van mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter. Een verzoek aan de kantonrechter kunt u zelf doen. U bent niet verplicht om daarvoor een advocaat in te schakelen maar mocht u dat prettig vinden, dan staan wij u daarin graag bij.

Voor meer informatie, neem gerust (vrijblijvend) contact op:

038 –  77 3 90 60  / info@hetfamilierechtkantoor.nl