Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Naamswijziging

Een naam mag men niet zomaar wijzigen. De naam maakt namelijk onderdeel uit van de identiteit en de afstamming van een persoon. Daarom wordt de continuïteit van naamgeving, dat wil zeggen het behoud van de oorspronkelijke naam, belangrijk gevonden.

Wanneer iemand zijn voornaam wil veranderen, moet er een verzoek tot naamswijziging worden ingediend bij de rechter. Voor deze procedure is het verplicht een advocaat in te schakelen.

Een verzoek om uw achternaam te wijzigen, kunt u zonder advocaat regelen. Dit verzoek kan worden ingediend bij Justis, de screeningsautoriteit van de overheid. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.justis.nl .

Niet alleen het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen geldt als voornaamswijziging.

De nieuwe naam mag geen onbehoorlijke naam zijn en er moet goed gemotiveerd zijn waarom u die wijziging wenst. U moet een zwaarwegend belang hebben bij de wijziging. U kunt bijvoorbeeld een verzoek tot voornaamswijziging indienen, wanneer er een onjuiste naam is opgegeven bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand, wanneer u een geslachtsverandering heeft ondergaan of wanneer u hele nare herinneringen heeft aan uw officiële naam. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.

Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of de voogd) van het kind het verzoek indienen.

Als de rechter het verzoek toewijst, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Hierdoor wordt uw geboorteakte aangepast. Uw nieuwe voornaam wordt doorgevoerd in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Het vervangen van uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma’s moet u zelf regelen. Uiteraard staan wij u hierin graag bij.

Voor meer informatie, neem gerust (vrijblijvend) contact op:

038 –  77 3 90 60  / info@hetfamilierechtkantoor.nl