Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Adoptie van een kind

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. Door adoptie wordt de familieband met de biologische ouders verbroken. Er ontstaat een nieuwe wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten, tussen het kind en de adoptieouders.

Bij stiefouderadoptie blijft de familieband met één van de ouders wel bestaan. De nieuwe partner van deze ouder adopteert het kind. Als er nog een familieband is met de andere ouder, dan wordt die door de adoptie verbroken.

Er zijn twee vormen van adoptie: interlandelijke adoptie en binnenlandse adoptie. Interlandelijke adoptie is adoptie van een kind uit het buitenland. Binnenlandse adoptie is de adoptie van een kind uit Nederland. De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland.

Interlandelijke adoptie
Om een kind uit het buitenland te adopteren is in de eerste plaats een beginseltoestemming nodig. Dit is een toestemming waarin staat dat de toekomstige adoptieouders geschikt zijn om in aanmerking te komen voor buitenlandse adoptie. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV).

Voor adoptie van een buitenlands kind gelden in Nederland bepaalde voorwaarden zoals een maximumleeftijd van de adoptieouders. Ook kan het land waar het adoptiekind vandaan komt voorwaarden stellen voor adoptie. Bijvoorbeeld over de gezondheid, leeftijd of het inkomen van de adoptieouders.

Binnenlandse adoptie
Voor de adoptie van een Nederlands kind gelden een aantal belangrijke voorwaarden. Wij kunnen u daarover informeren.

Adoptie kan zowel door paren van verschillend als door paren van gelijk geslacht. Het maakt daarbij niet uit of de partners getrouwd zijn.

Een kind kan ook door één persoon worden geadopteerd. Eenouderadoptie is in de praktijk meestal de adoptie door de partner van de ouder (stiefouderadoptie).

Voor stiefouderadoptie is vereist dat de stiefouder ten minste 3 jaar voordat het verzoek wordt ingediend heeft samengeleefd met de wettelijke ouder. Ook moet de stiefouder ten minste één jaar samen met de wettelijke ouder voor het kind hebben gezorgd.

Voor meer informatie, neem gerust (vrijblijvend) contact op:

038 –  77 3 90 60  / info@hetfamilierechtkantoor.nl