Wat is vervangende toestemming?

Als ouders gezamenlijk gezag hebben, dan moeten ze samen (gezags)beslissingen nemen over hun kinderen. Gezagsbeslissingen zijn bijvoorbeeld beslissingen over een verhuizing met de kinderen, een vakantie met een kind naar het buitenland, een schoolkeuze, medische behandelingen, het aanvragen van paspoort of identiteitsbewijs. Als ouders het niet eens worden over de beslissing die moet worden genomen, dan kan de rechter gevraagd worden de beslissing te nemen. In de situatie dat de andere ouder geen toestemming wil geven voor bijvoorbeeld een verhuizing, een vakantie naar het buitenland of andere beslissingen zoals hiervoor genoemd, dan kan de rechtbank worden gevraagd daarvoor vervangende toestemming te geven. Een advocaat kan een namens een ouder een verzoek tot vervangende toestemming indienen bij de rechtbank.