Yvonne ten Kate advocaat

Kan iemand die geen inkomen heeft, maar wel vermogen, toch partneralimentatie ontvangen?

Kan zij (of hij) niet ‘gewoon’ haar (of zijn) vermogen gebruiken voor eigen levensonderhoud? Met andere woorden: kan van de alimentatiegerechtigde, dus degene die alimentatie ontvangt, verlangd worden om in te teren op vermogen?

Zoals zo vaak: het hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo oordeelde het hof Den Haag in september 2018 dat de vrouw wel moest interen op vermogen. Zij had een paar jaar na de echtscheiding een erfenis ontvangen van € 86.500,- en het hof vond dat de vrouw daarvan iedere maand € 500,-  moest aanwenden voor haar eigen levensonderhoud. Het hof verlaagde de alimentatie.

In diezelfde maand oordeelde hetzelfde hof Den Haag nog eens dat van de alimentatiegerechtigde kon worden gevergd dat zij inteerde op haar vermogen. In die zaak ontving de vrouw ruim
€ 2.000.000,- uit de verdeling van de gemeenschap van goederen en vond zowel de rechtbank als het hof dat de vrouw met dat vermogen (plus rendement) en haar verdiencapaciteit, in staat moest worden geacht in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Maar soms wordt juist niet van de alimentatiegerechtigde verlangd dat zij (of hij) inteert op haar (zijn) vermogen. Zo oordeelden zowel het hof Den Haag als het hof Amsterdam in meerdere zaken dat van de vrouw niet gevergd kon worden dat zij inteerde op vermogen omdat zij dat dat vermogen nodig had als oudedagsvoorziening.

Hoe zit dat als de betaler veel vermogen heeft?

Of van de alimentatieplichtige, dus degene die alimentatie betaalt, verlangd kan worden of hij inteert op vermogen, hangt ook weer af van de omstandigheden van het geval. Het is niet zo dat de betaler slechts onder bijzondere omstandigheden moet interen, maar het is ook niet zo dat intering een uitgangspunt is.

In ieder geval, daar begint het mee, moet de alimentatiegerechtigde, dus de ontvanger, naar voren brengen dat van de alimentatieplichtige verwacht kan worden dat hij (of zij) inteert op zijn (of haar) vermogen. De ene keer is intering wel verplicht, zoals in een zaak waarin van een man die geen inkomsten meer had, verlangd werd dat hij een van zijn panden zou verkopen om zo over voldoende liquide middelen te beschikken om de alimentatie te blijven voldoen, de andere keer hoeft intering niet. Vaak speelt de bestemming van het vermogen een rol. Wanneer de man dit vermogen nodig heeft voor zijn oude dag, zal de rechter eerder bepalen, dat hij niet hoeft in te teren.

Maar je kunt ook niet alle vermogen onder de noemer van pensioen voor later ‘wegschuiven’.  Zo had een man in een zaak een aanzienlijke ontslagvergoeding gekregen en deze gestopt in een stamrecht B.V. Vervolgens stelde hij dat dat geld bestemd was voor later. De rechter oordeelde dat er niet van een noodzaak was gebleken dat de man dit geld ‘opzij had gezet’ voor later en vond dat de man de alimentatie moest blijven betalen.

Vragen over wijziging partneralimentatie

Hebt u vragen over dit onderwerp of over de mogelijkheid tot vaststelling dan wel wijziging van partneralimentatie, ook bijvoorbeeld in verband met de nieuwe wetswijziging waarin (zoals het nu lijkt) de duur van de alimentatie per 1 januari 2020 van 12 jaar naar 5 jaar gaat, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.