Twee geliefden die zich formeel met elkaar willen verbinden, kunnen dat op verschillende manieren doen: door een huwelijk (met of zonder huwelijkse voorwaarden), een geregistreerd partnerschap (met of zonder partnerschapsvoorwaarden) of met een (notariële) samenlevingsovereenkomst.

 

Het huwelijk en een samenlevingsovereenkomst lijken de meest gangbare varianten. Opvallend is dat in de praktijk veel onduidelijkheden én misverstanden over een geregistreerd partnerschap bestaan.

 

Gevoelsmatige keuze

 

Op de vraag waarom mensen voor een geregistreerd partnerschap kiezen, is het antwoord vaak vooral gevoelsmatig onderbouwd. Zo wordt wel aangegeven “dat aan een geregistreerd partnerschap geen (grote) kosten zijn verbonden (voor een feest, trouwkleding, ringen etc.), maar dat “alles dan wel goed is geregeld”. Ook wordt voor een geregistreerd partnerschap gekozen, omdat ze “wel iets samen wil vastleggen, maar nog niet toe zijn aan een huwelijk” en daarom dus kiezen voor een soort “light versie” van trouwen.

 

Het is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk of het aangaan van een formele liefdesverbintenis moet worden gevierd, en zo ja op welke wijze. Dit zal mede afhangen van ieders smaak en financiële mogelijkheden. Zo verplicht een huwelijk niet tot een groots feest met alle toeters en bellen, terwijl bij het aangaan van een samenlevingsovereenkomst juist voor allerlei feestelijkheden kan worden gekozen.

 

Alles goed geregeld

 

Verder is van belang hoe “alles goed regelen” moet worden ingevuld en uitgelegd. Wat heeft een liefdeskoppel voor ogen? Wat willen ze precies regelen? En hoe willen ze dat regelen? Hierover bestaan vele verschillende visies. Ook dit is weer heel persoonlijk en per stel verschillend.

 

Los van deze (gevoelsmatige) redenen moet steeds voor ogen worden gehouden dat een huwelijk en een geregistreerd partnerschap juridisch gezien (nagenoeg) gelijk aan elkaar zijn! Beide vormen hebben dus dezelfde (ingrijpende) gevolgen, zowel tijdens als bij beëindiging van de relatie.

 

Overeenkomsten en verschillen

 

Zo zijn de wettelijke onderhoudsverplichtingen voor kinderen en ex-partners zowel op het huwelijk als op een geregistreerd partnerschap van toepassing. In beide gevallen is een stiefouder tijdens een huwelijk/geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig voor tot het gezin behorende kinderen tot 21 jaar (kinderalimentatie). En als de relatie eindigt, kan – net als bij een huwelijk – ook bij een geregistreerd partnerschap (jarenlange) partneralimentatie aan de orde zijn. Als de ene ex-echtgenoot/ex-geregistreerde partner onvoldoende financiële middelen heeft om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zal de andere ex-echtgenoot/geregistreerde partner daarin moeten voorzien, mits daarvoor voldoende draagkracht bestaat.

 

Toch verschilt een geregistreerd partnerschap op een aantal punten van een huwelijk.

 

Waar een huwelijk altijd door een rechter moet worden ontbonden, is de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter mogelijk, maar dan alleen als daarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken. Dit voordeel zou een reden kunnen zijn om voor een geregistreerd partnerschap (in plaats van een huwelijk) te kiezen.

 

Een nadeel is dat een geregistreerd partnerschap internationaal tot diverse problemen kan leiden, omdat een geregistreerd partnerschap niet overal mogelijk is, de rechten van geregistreerde partner per land verschillen en niet alle landen geregistreerde partnerschappen erkennen.

 

Conclusie: Geregistreerd partnerschap – geen huwelijk ‘light’

 

Kortom: een informele relatie kan op verschillende manieren formeel worden gemaakt. Deze keuze is voor ieder liefdeskoppel weer anders en altijd afhankelijk van de betreffende omstandigheden van het geval. Het is verstandig om voorafgaande aan zo’n belangrijke keuze goed over de (juridische) mogelijkheden en vooral bijbehorende consequenties te laten informeren. In ieder geval is voor die keuze van belang dat een geregistreerd partnerschap gelijk is aan een volwaardig huwelijk en dus geen “light”-variant daarvan.

 

Als u hierover vragen heeft of advies wilt, kunt u altijd contact met Het Familierechtkantoor opnemen.