Marieke Veurman advocaat

De kinderrekening: een aantrekkelijke regeling, maar let op bij de uitwerking!

Wat is een kinderrekening?

Bij een scheiding kunnen ouders afspreken om de (verblijfsoverstijgende) kosten van de kinderen van een kinderrekening te betalen. Dat betekent dat ouders een rekening openen waarop zij maandelijks een bedrag storten ter betaling van de kosten van de kinderen, zoals de aanschaf van een fiets, schoolbenodigdheden, contributie etc. Er wordt dan dus geen kinderalimentatie aan de andere ouder betaald.

Transparant en overzichtelijk, maar wel blijven overleggen

Wanneer ouders in goed overleg met elkaar afspraken kunnen maken, kan een kinderrekening transparant en overzichtelijk zijn en goed werken. Maar als het overleg tussen ouders staakt en discussies oplaaien, kan de kinderrekening tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld wanneer ouders het niet eens worden over welke kosten van de rekening mogen worden voldaan of welk bedrag mag worden uitgegeven aan bepaalde spullen voor de kinderen. Het kan lastig worden wanneer ouders verschillende besteedbare inkomens hebben en daarmee ook verschillende uitgavenpatronen.

En als de ander niet betaalt?

Daarnaast is een veel voorkomend probleem dat het moeilijk is om betaling aan de kinderrekening af te dwingen. In het geval één ouder de overeengekomen bijdrage niet betaalt, is het doorgaans lastig om dat bedrag via de deurwaarder geïncasseerd te krijgen. Dit is wezenlijk anders dan in de situatie dat de ene ouder kinderalimentatie moet betalen aan de andere ouder. In dat geval kan er direct via een speciale instantie (het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, ofwel: “LBIO”) worden geïncasseerd als de ouder die moet betalen, niet betaalt.

Het is van belang dat als blijkt dat de kinderrekening niet werkt, de mogelijkheid open staat om terug te vallen op de reguliere alimentatieregeling waarbij één ouder de (verblijfsoverstijgende) kosten van de kinderen betaalt en daarvoor kinderalimentatie van de andere ouder ontvangt. Of dit mogelijk is als er al een kinderrekening is afgesproken, hangt af van de omstandigheden van het geval en de afspraken die zijn gemaakt. Laat u zich daarover dan ook goed informeren, zowel op het moment van afspreken van de kinderrekening, als wanneer blijkt dat de kinderrekening toch niet goed werkt.

Mooie oplossing 

Ondanks voornoemde problemen die kunnen ontstaan bij een kinderrekening, zou dat er niet toe moeten leiden dat ouders op voorhand al geen kinderrekening meer afspreken. Immers: als het goed werkt, is het voor ouders een mooie oplossing waarbij ouders kunnen zien dat het geld aan de kinderen wordt besteed, wat kan bijdragen aan grotere betrokkenheid.

Bij vragen of problemen over de kinderrekening: neem gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord!