Marieke Veurman advocaat

De kogel is door de kerk!

Het wetsvoorstel partneralimentatie is aangenomen door de Eerste Kamer. Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor wijziging van partneralimentatie aangenomen, na een jarenlang wetgevingstraject. Daarmee is de wijziging van de wet definitief. De belangrijkste verandering is de standaardtermijn voor partneralimentatie: die gaat van 12 naar 5 jaar. De hoofdregel wordt dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar. Daarop bestaan uitzonderingen voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Langdurige huwelijken: maximaal 10 jaar alimentatie

Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de minst verdienende partner binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, dan is de alimentatieduur gesteld op maximaal 10 jaar. Hetzelfde geldt als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de minstverdienende partner is geboren op of voor 1 januari 1970. Ook dan geldt een termijn van maximaal 10 jaar.

Kleine kinderen: maximaal 12 jaar alimentatie

Wanneer de echtgenoten kinderen hebben jonger dan 12 jaar, dan duurt de alimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Afhankelijk van het geval, een maximale duur van 12 jaar dus. Bij samenloop van de omstandigheden, dus én een huwelijk langer dan 15 jaar én jonge kinderen, dan geldt de langste termijn.

Rechter mag afwijken: hardheidsclausule

De rechter kan in schrijnende gevallen afwijken van de regeling. De echtgenoot die wil dat de rechter afwijkt van de wet, zal dat wel goed moeten onderbouwen, want de rechter zal alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken. Een verzoek tot verlenging van de alimentatie duur moet uiterlijk worden ingediend binnen drie maanden na het eindigen van de alimentatie.

Gevolgen nieuwe wet partneralimentatie

De nieuwe wet lijkt gunstig voor degene die alimentatie betaalt. Dat is echter niet het geval als één van de uitzonderingssituaties speelt. Dan kan alsnog een langere duur van de alimentatie gelden. Bovendien gaat de nieuwe wet pas in vanaf 1 januari 2020. De nieuwe regels over de duur van de partneralimentatie gelden dus alleen voor mensen die ná 1 januari 2020 een echtscheidingsverzoek indienen of afspraken maken over partneralimentatie.

Vragen of advies over partneralimentatie – wat betekent de nieuwe wet voor bestaande alimentatieverplichtingen?

Wij vertellen u graag wat deze nieuwe wet voor u betekent. Voor advies over partneralimentatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

038 773 90 60 of info@hetfamilierechtkantoor.nl