Josine Bruning advocaat

Alimentatie per 1 januari 2021 verhoogd met 3,0 %

Ook dit jaar moeten alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, worden geïndexeerd. Per 1 januari 2021 moeten de alimentatiebedragen met 3,0 % worden verhoogd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt ieder jaar het indexeringspercentage vast. Het percentage volgt de loonstijging in dat jaar. De indexering geldt voor alle alimentatiebedragen, dus zowel voor alimentatie die…