Akte van verdeling

De akte van verdeling wordt bij een echtscheiding of een erfenis opgesteld door een notaris. Bij een echtscheiding regelt deze akte van verdeling in ieder geval de overdracht van de echtelijke woning. De akte van verdeling wordt vervolgens gereistreerd bij het kadaster.

Wat is een akte van verdeling?

Bij het beëindigen van een huwelijk middels een echtscheiding zal men altijd te maken krijgen met het verdelen van de gezamenlijke eigendommen. Wanneer hierbij de gezamenlijke eigendommen enkel roerende zaken bevat hoeft er geen akte van verdeling te worden opgesteld. Echter wanneer er een gezamenlijke koopwoning moet worden verdeeld is het opstellen van een akte van verdeling verplicht. De akte zal in dat geval door een notaris worden opgesteld en ingeschreven worden in het kadaster.
Een akte van verdeling is niet nodig wanneer gezamenlijk besloten wordt de koopwoning niet te verdelen en elkaar niet uit te kopen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer besloten wordt de woning gezamenlijk te verkopen of juist wanneer besloten wordt de woning gezamenlijk aan te houden. In dit laatste geval blijven beide verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiering tot het moment dat de woning is verkocht.