Alimentatieplichtige

De alimentatieplichtige is degene die alimentatie moet betalen.

Wat is een alimentatieplichtige?

Een alimentatieplichtige is de betaler van alimentatie. Dit kan zowel om alimentatie ten behoeve van kinderen (kinderalimentatie) als de ex-partner (partneralimentatie) gaan.