Stichting Derdengelden

De Stichting Derdengelden Het Familierechtkantoor is in december 2021 opgeheven.

Een stichting derdengelden is sinds 1 januari 2017 alleen verplicht voor advocaten die derdengelden ontvangen. Dit dient ertoe om derdengelden afgescheiden te houden van het vermogen van de advocaat respectievelijk van het kantoor.

Bij de oprichting van ons kantoor was het aanhouden van een Stichting Derdengelden verplicht. Aangezien vrijwel al onze cliënten particulieren zijn, en door onze cliënten van deze Stichting nooit gebruik is gemaakt, hebben wij besloten deze op te heffen.