Josje Hana advocaat

Als ouders getrouwd zijn als ze een kind krijgen worden ze automatisch ook voor de wet de ouders van hun kinderen. Ze krijgen ook automatisch samen het gezag. Tegenwoordig zijn er steeds meer ouders niet getrouwd op het moment dat ze een kind krijgen. Om hun band met het kind juridisch goed te regelen, moeten ze dan zelf actie ondernemen.

Het verschil tussen erkenning en gezag

Om niet alleen de biologische ouder te zijn, maar ook juridisch ouder, moet een ouder – vaak de vader – het kind erkennen. De moeder die het kind op de wereld gezet heeft is automatisch de juridische moeder. Dat geldt dus niet voor de vader, of de andere moeder, die moet het kind eerst erkennen. Door de erkenning staat de vader of moeder geregistreerd als ouder van het kind. Dat heeft natuurlijk emotionele waarde, maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat het kind erfgenaam wordt van de ouder.

Een kind erkennen heeft geen invloed op wie beslissingen over het kind mag nemen. Daarvoor is het ouderlijk gezag van belang. Degene die belast is met het ouderlijk gezag bepaalt waar het kind woont, naar welke school het gaat en hij of zij mag medische keuzes maken voor het kind. Een kind mag ook niet zonder toestemming van een ouder met gezag naar het buitenland worden meegenomen. In de praktijk is het vaker relevant wie het gezag heeft over een kind, dan wie de juridische ouder is. Om te zorgen dat beide ouders een gelijkwaardige verantwoordelijkheid voor het kind hebben, moeten zij dus niet alleen het kind erkennen, maar ook het gezamenlijk gezag aanvragen. Als ouders dit vergeten kan dat later veel discussies opleveren, bijvoorbeeld als ze uit elkaar gaan.

Wat er gaat veranderen: het wetsvoorstel voor automatisch gezag bij erkenning

Voor de juridische band tussen de ouders en het kind, maakt het nu nog veel verschil of ouders getrouwd zijn of niet. Dat gaat veranderen. Vorige week heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor ongetrouwde ouders bij het erkennen van hun kind, automatisch ook beide het gezag krijgen. Hierdoor wordt de situatie van ouders die niet getrouwd zijn, meer gelijkgetrokken met die van getrouwde ouders. Voor een kind maakt het dan niet meer uit of zijn of haar ouders getrouwd waren bij de geboorte.

Vanaf wanneer geldt dit?

Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook zal aannemen. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe situaties, dus voor kinderen die worden geboren nadat de wet in werking getreden is. Tot die tijd moeten ouders zelf blijven opletten. Wilt u meer weten over het verschil tussen erkenning en gezag? Of heeft u hier mee te maken in uw eigen echtscheiding? Neem dan contact met één van onze advocaten, we staan u graag te woord.