Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Ja. Om te kunnen scheiden, moet je een verzoek om echtscheiding indienen bij de rechtbank. Een verzoek om echtscheiding kan alleen worden ingediend door een advocaat. Je hebt dus altijd een advocaat nodig bij je echtscheiding. Een advocaat kan het verzoek indienen namens één van beide partijen, of namens beide partijen gezamenlijk.

Als partijen na een mediationtraject hun afspraken hebben vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dan verzoekt de advocaat-mediator namens beide partijen om het convenant te bekrachtigen. Beide partijen ondertekenen eerst bij de mediator het convenant. De advocaat-mediator voegt het convenant bij het verzoek om echtscheiding en dient het in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit en bepaalt dat het echtscheidingsconvenant deel uit maakt van de uitspraak.