Blijven automatisch de kinderen bij moeder bij gescheiden ouders?

 

Nee, dit is niet automatisch het geval. Er moet worden gekeken naar welke oplossing het meest in het belang van de kinderen is. Indien de ouders daar niet samen uitkomen, dan zal de rechter veelal met behulp van advies van de Raad voor de Kinderbescherming, een beslissing nemen die hij in het belang van de kinderen het meest geraden acht. Daarbij wordt in overweging genomen wie van de ouders het beste voor de kinderen kan zorgen, waarbij naar alle omstandigheden van het geval wordt gekeken.