Kan van een echtscheidingsakte een voorbeeld worden geven?

Wanneer partijen gezamenlijk afspraken maken in het kader van een (echt)scheiding dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is echter maatwerk en qua inhoud daardoor sterk afhankelijk van de betreffende kwestie. Daarom kunnen wij geen voorbeeld verstrekken. Daar komt bij dat wij aanraden altijd een specialist het (echt)scheidingsconvenant op te laten stellen gelet op de vergaande juridische én fiscale consequenties van sommige afspraken waarbij het uiterst precies komt hoe de afspraken geformuleerd worden.