Wat zijn de gevolgen voor een kind na scheiding?

Een (echt)scheiding is voor kinderen zeer ingrijpend. Ouders gaan apart van elkaar wonen en kinderen krijgen vaak twee huizen waar ze zich thuis moeten gaan voelen. Daarnaast krijgen ze te maken met (al dan niet goed lopende) zorg- en contactregelingen, eventueel nieuwe partners en mogelijk met stiefbroertjes en/of –zusjes. Om een kind goed te begeleiden gedurende het echtscheidingstraject, maar ook daarna, kan professionele hulp raadzaam zijn. Het Kies-traject (http://kiesvoorhetkind.nl/) kan kinderen in echtscheidingssituaties helpen in het verwerken van het verdriet en kan kinderen helpen om te gaan met de (gevolgen van de) echtscheiding. Voor meer informatie verwijzen wij tevens naar de brochure “Uit elkaar en de kinderen dan?” van de Rijksoverheid, waarin u informatie vindt over de positie van kinderen als hun ouders gaan scheiden. U treft de brochure hier aan:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2009/03/10/uit-elkaar-en-de-kinderen-dan