Hoe kan ik het alimentatiebedrag verhogen?

Het kan zijn dat de alimentatie door een wijziging van omstandigheden veranderd moet worden. Een wijziging van omstandigheden is bijvoorbeeld dat een van partijen meer of minder is gaan verdienen of een hogere of lagere draagkracht heeft gekregen. Ook kan er een wijziging optreden die effect heeft op de hoogte van de te betalen alimentatie indien er sprake is van een wijziging van de gezinssamenstelling. Voor een rechtstreeks antwoord op uw vraag, met het oog op uw specifieke situatie, neemt u gerust (vrijblijvend) contact met ons op. Dit kan per e-mail: info@hetfamilierechtkantoor.nl of telefonisch: 038 – 77 3 90 60.