Hoe is erfrecht geregeld?

Het Nederlandse erfrecht is geregeld in Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. De wettelijke term is de erfopvolging. De erfgenamen volgen de overledene op, voor een bepaald deel, het erfdeel. In principe gaan zowel de bezittingen als de schulden van de erflater gaan door het aanvaarden van de nalatenschap over op de erfgenamen.