Hoe lang is een echtscheidingsbeschikking van de rechtbank geldig? Tot wanneer kan ertegen in beroep worden gegaan?

De echtscheiding wordt definitief nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit kan pas, indien de hoger beroepstermijn van drie maanden is verstreken, of nadat beide partijen hebben aangegeven niet in hoger beroep te zullen gaan door ondertekening van een zogenaamde Akte van Berusting. Een echtscheidingsbeschikking moet overigens binnen 6 maanden nadat de hoger beroepstermijn is verstreken, zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, anders verliest de beschikking haar kracht en moet opnieuw een echtscheidingsverzoek worden ingediend.