Hoe vecht je een testament aan?

Er zijn verschillende redenen waarom een testament kan worden aangevochten: de mentale toestand van de erflater, de getuigen waren niet aanwezig, de erfenis is oneerlijk verdeeld, er wordt een aanvullende verdeling gevraagd, er is een onjuiste interpretatie van de tekst van het testament. Er spelen voor elke grond meerder factoren een rol. Voor het aanvechten van een testament kunt u contact opnemen met onze erfrechtadvocaten.