Hoe ziet een procedure echtscheiding eruit bij onderlinge toestemming?

Indien partijen gezamenlijk afspraken hebben gemaakt, of kunnen maken, dan kunnen zij samen naar één advocaat(-mediator) die de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant zal opnemen. De betreffende advocaat zal vervolgens de rechtbank verzoeken de echtscheiding uit te spreken en het convenant aan de beschikking te hechten. Een zitting is dan niet nodig: alles wordt dan schriftelijk afgehandeld.