Wat is de peildatum bij scheiding?

Bij een gemeenschap van goederen geldt dat de huwelijksgoederengemeenschap in stand blijft totdat het echtscheidingsverzoekschrift is ingediend. Dat is dan ook de peildatum voor wat betreft de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap. Ter waardering van de verschillende vermogensbestanddelen die tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren, moet worden gekeken naar het moment waarop de vermogensbestanddelen wordt verdeeld.