Hebben kinderen in een echtscheiding beslissingsrecht?

 

Nee, dat is niet het geval. Wel worden kinderen vanaf 12 jaar gehoord door de rechtbank. De rechter zal de wensen van kinderen meenemen in de uiteindelijke beslissing, maar wat een kind wil is niet zonder meer doorslaggevend. De rechter zal een beslissing nemen die hem in het belang van het kind het meest gerade acht.