Wat zijn de rechten van een kind van 12 jaar na scheiding?

Kinderen vanaf 12 jaar worden in geval van (echt)scheiding van de ouders gehoord door de rechtbank. De rechter zal de wensen van kinderen meenemen in de uiteindelijke beslissing, maar wat een kind wil is niet zonder meer doorslaggevend. De rechter zal een beslissing nemen die hem in het belang van het kind het meest gerade acht.