Kennismaking?
   Zwolle 038 - 773 90 60    Apeldoorn 055 – 220 0001
Het Familierechtkantoor Zwolle

Wat zijn de regels voor gescheiden ouders?

Ouders hebben onderling de verplichting om elkaar te informeren en indien er sprake is van gezamenlijk gezag (bij echtscheiding is dit doorgaans het geval, bij scheiding na einde samenleving niet altijd) dienen zij gezamenlijk beslissingen te nemen aangaande de kinderen.