Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is nodig als s de bank of een andere daarom vraagt. Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze soms een verklaring van erfrecht nodig. Voor eenvoudige erfenissen (bijv. als er een langstlevende partner is, er geen testament is en het totale saldo op de bankrekeningen minder dan 100.000,- bedraagt) is een verklaring van erfrecht niet nodig. Dat scheelt geld. Het komt er op neer dat maar in 25% van de gevallen een verklaring noodzakelijk is.