Wat kun je doen als 2 executeurs ruzie hebben?

Je mag in een testament meerdere executeurs benoemen. Zij wikkelen dan samen de nalatenschap af (als ze besluiten de executeurstaak uit te voeren). Het testament kan een taakverdeling en geschillenregeling bevatten. Als tussen de executeurs onenigheid ontstaat, dan is het goed om eerst te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen, maar lukt dat niet, dan kunnen de executeurs (samen of één van hen) het voorleggen aan kantonrechter. De kantonrechter kan beslissen over het geschil en meteen een (andere) taakverdeling maken.