Wat doet een executeur (testamentair)?

De wettelijke taken van een executeur (vroeger was de officiële naam: executeur-testamentair) zijn: het beheren van de goederen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap. De executeur verdeelt dus in principe niet de erfenis (dat doen de erfgenamen zelf). De executeur is verplicht een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van het overlijden van de erflater te maken (een boedelbeschrijving). De erflater kan in zijn testament afwijken van de wettelijke taken van de executeur. Hij kan specifieke taken opleggen, zoals het regelen van de uitvaart.