Wat is beneficiair aanvaarden?

Als u kiest voor een beneficiaire aanvaarding wordt u wel erfgenaam, maar kunt u geen negatieve nalatenschap erven. Het kan verstandig zijn om een erfenis beneficiair te aanvaarden, bijvoorbeeld als de overledene schulden heeft Kiest u voor beneficiair aanvaarden van een erfenis, dan moet u tijdig een verklaring afleggen bij de rechtbank.