Wat is een testament

Een testament is een document waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Het is een vorm van een uiterste wil. Een testament moet in principe door een notaris worden opgesteld in een notariële akte. Het is ook mogelijk om zelf een handgeschreven uiterste wil te maken, maar daarin kan alleen worden aangegeven wie bepaalde kleding/sieraden/inboedel krijgt. Zo’n geschreven uiterste wil heet een codicil en moet aan een aantal vereisten voldoen: het moet handgeschreven zijn, ondertekend zijn en de datum moet worden vermeld.