Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte die door de notaris wordt opgesteld. Hieruit blijkt wie is overleden. Ook is hierin opgenomen wie de echtgenoot van de overledene is en wie de kinderen zijn. Er blijkt verder uit of er een testament is gemaakt, wie erfgenamen zijn, voor welk deel, en al hetgeen wat verder nodig is om te doen blijken dat de in de verklaring genoemde erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken. Vaak wil de bank een verklaring van erfrecht hebben voordat erfgenamen over het banksaldo van de overledene kunnen beschikken.