Wat is erfrecht?

Het erfrecht regelt wie na het overlijden van een persoon de erfgenamen zijn en hoe en hoeveel zij erven. Met een testament kan worden afgeweken van (bepaalde regels) van het wettelijke erfrecht. Als er geen testament is, dan bepaalt het erfrecht wat er gebeurt met de nalatenschap.